Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Phân tích hoạt động kinh doanh của HSBC tại Mỹ và Việt Nam


ngan hang hsbc


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
1.MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG CỦA HSBC TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ 4
1.1 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4
1.1.1 YẾU TỐ PHÁP LUẬT 4
1.1.2 YẾU TỔ KINH TẾ 5
1.1.3 YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 5
1.1.4 YẾU TỐ VĂN HÓA – XÃ HỘI 6
1.2 ĐẶC THÙ KINH DOANH 6
1.2.1 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ 6
1.2.2 KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI 8
3.MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG CỦA HSBC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 8
3.1 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 8
3.1.1 YẾU TỔ PHÁP LUẬT 8
3.1.2 YẾU TỐ KINH TẾ 10
3.1.3 YẾU TỐ VĂN HÓA – XÃ HỘI 10
3.1.4 YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 11
3.2 ĐẶC THÙ KINH DOANH 11
3.2.1 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ 11
3.2.2 KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI 14
4.KẾT LUẬN 17


LỜI NÓI ĐẦU
Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam luôn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta đang tăng cường hội nhập với thế giới. Trong đó phải kể đến tập đoàn HSBC, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất trên thế giới với các chi nhánh tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi. HSBC định vị thương hiệu của mình thông qua thông điệp "Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương". Với trụ sở chính tại Luân Đôn, HSBC có văn phòng tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng giá trị tài sản của tập đoàn là 2.691 tỉ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.
Trong bài phân tích này,  nhóm chúng tôi xin trình bày một cách khái quát về hoạt động của ngân hàng HSBC ở thị trường Mỹ và Việt Nam trong những năm gần đây.

Download:

https://www.box.com/s/3d234ff8f832d2d9e431


EmoticonEmoticon