Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho cty. Gồm xây dựng thang bảng lương và thủ tục đăng ký bh. Cái này mang tính tham khảo nhé, vì mỗi nơi 1 khác mà, tùy yêu cầu cụ thể và hướng dẫn của cq BH để làm theo nhé

Download:


EmoticonEmoticon