Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Sổ kho Excel

Gửi các bạn mẫu sổ kho quản lý hàng tồn kho và công nợ viết trên excel

File gửi kèm gồm cả 2 file .xls và .xlsx dùng được cho cả excel 2003 / 2007, 2010. Bạn nào dùng được cái nào thì dùng. Khuyến khích dùng file .xlsx vì nhẹ và đẹp hơn.
Tính năng mới: Đầy đủ phần công nợ phải thu của khách hàng, tính toán chính xác hơn, giao diện đẹp mắt hơn, hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng mục.Download:


EmoticonEmoticon