Tìm kiếm trong blog này

 

Tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế GTGT mẫu dành cho các bạn kế toán đi khai thếu

Các bạn download về từ link dưới đây

http://www.facebook.com/download/609022579155601/vanluong.blogspot.com_tokhaithuegtgt.pdf

0 bình luận:

Đăng nhận xét