Tìm kiếm trong blog này

 

Phạt nộp chấm thuế 90 ngày trở lên

Phạt nộp chấm thuế 90 ngày trở lên là bao nhiêu % ?

 0.05% từ ngày 1 đến ngày 90, từ ngày 91 là 0.07%

0 bình luận:

Đăng nhận xét