Tìm kiếm trong blog này

 

Vận chuyển hàng hóa để giao cho khách thì cần những giấy tờ gì

VAN CHUYEN HANG HOA


Vận chuyển hàng hóa để giao cho khách thì cần những giấy tờ gì vậy? tương tự khi vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp về kho cần giấy tờ gì?

Hóa đơn + phiếu xuất kho

0 bình luận:

Đăng nhận xét