Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Khấu hao máy tính bàn

Khấu hao máy tính bàn


ai biết cho em hỏi thường khi tính khấu hao máy tính bàn thì thời gian sử dụng của nó là mấy năm?

Theo thông tư mới nhất thì máy tính bàn dưới 30 tr nên đưa vào công cụ dụng cu phân bổ dần nhé.


EmoticonEmoticon