Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Xây dựng thương hiệu VNPT


vnpt cuoc song dich thuc

vnpt1.  Xác định mục tiêu hoạt động xây dựng thương hiệu VNPT....................................... 2
1.1 Các yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng thương hiện VNPT. .................................... 2
1.2 Các nhân tốtrong định hướng xây dựng thương hiệu VNPT ......................................... 2
2.  Lập kếhoạch triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu VNPT............................. 3
2.1 Các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu đã thực hiện. .................................. 3
2.2. Những mặt tích cực, mặt hạn chếvà nguyên nhân tồn tại trong việc xây dựng và phát
triển thương hiệu VNPT. ...................................................................................................... 3
2.3 Xây dựng một sốchiến lược cho thương hiệu VNPT.................................................... 5
2.3.1 Xây dựng chiến lược thương hiệu sản phẩm làm trọng tâm trong công tác
truyền bá hình ảnh VNPT . ................................................................................................... 5
2.3.2 Nâng cao hiệu quảquảng bá thương hiệu VNPT ................................................... 7
2.3.4 Xúc tiến nghiên cứu, quảng bá thương hiệu ra khu vực và thếgiới................ 8
2.3.3 Xây dựng và giữgìn mối quan hệmật thiết với khách hàng, tạo sựgắn bó vềmặt
tình cảm giữa thương hiệu và khách hàng. ....................................................................... 8
3.  Kếhoạch/ hình thức đánh giá và kiểm soát..................................................................

1.  Xác định mục tiêu hoạt động xây dựng thương hiệu VNPT.
1.1 Các yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng thương hiện VNPT.
Việc xây dựng và phát triển thương hiệu VNPT nhằm:
- Quảng bá hình ảnh, củng cốuy tín, nâng cao vịthế, chiếm lĩnh thịphần, mởrộng thịtrường của VNPT trong nước và quốc tế.
- Tạo niềm tin vững chắc vềchất lượng sản phẩm dịch vụ  đối với khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụcủa VNPT.
- Hỗtrợcho sựphát triển toàn diện vềmọi mặt của VNPT.
- Việc xây dựng và phát triển thương hiệu VNPT  đảm bảo:  đúng pháp luật Việt Nam, pháp luật các nước có liên quan và công  ước quốc tế;  đúng theo  đường lối chỉ  đạo của  Đảng và Nhà nước, có tính thống nhất toàn hệthống.
- Bảo hộbản quyền sởhữu thương hiệu VNPT trong nước và quốc tế. 1.2 Các nhân tốtrong định hướng xây dựng thương hiệu VNPT
 Tầm nhìn của VNPT
Tầm nhìn thương hiệu gợi ra định hướng cho tương lai và khát vọng của một thương hiệu vềnhững  điều mà nó muốn  đạt tới. Tầm nhìn thương hiệu là thông  điệp ngắn gọn và xuyên
suốt  định hướng đường dài cho một thương hiệu. Doanh nghiệp thông qua tầm nhìn sẽ  định hướng  được  đâu là việc cần làm từ  đó doanh nghiệp có thểhội tụtất cảsức mạnh của thương hiệu vào một  điểm chung. Với VNPT tầm nhìn được thểhiện một cách rỏràng,
mang tính thời đại và đáp ứng được yêu cầu vềtính dài hạn, vĩnh cửu của thương hiệu. - VNPT luôn là tập đoàn giữ v ịtrí số1 tại Việt Nam về phát triển Bưu chính Viễn thông và
Công nghệthông tin.
- Có khảnăng vương ra thịtrường thếgiới,  đủsức cạnh tranh với các tập đoàn Viễn
thông lớn.
 Sứmạng của VNPT
Sứmạng là thuật ngữdùng  đểchi rỏmục  đích của thương hiệu, một sứmạng phù hợp theo thời  đại sẽmang lại thành công rất lớn cho thương hiệu. VNPT tuyên bốsứmạng của mình dựa trên cơsở  định hướng khách hàng và cộng đồng dân cưtrên toàn lãnh thổViệt Nam, mang  đến những giá trịsửdụng cao nhất cho họ  đó là “VNPT luôn nỗlực trong việc ứng dụng có hiệu quảcông nghệBưu chính Viễn thông và Công nghệthông tin tiên tiến đểmang  đến cho người tiêu dùng, Nhân dân Việt Nam những giá trịtốt  đẹp cho cuộc sống”.

Download:

http://www.facebook.com/download/454305291336962/VanLuong.Blogspot.Com_THVNPT.pdf


EmoticonEmoticon