Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHI PHÍ QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI, HOA HỒNG BỊ KHỐNG CHẾ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2014

TagsCHI PHÍ QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI, HOA HỒNG BỊ KHỐNG CHẾ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trong năm 2013 theo Thông tư 123/2012/TT-BTC thì tổng các chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh không quá 10% tổng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra trong hoạt động thương mại. Riêng doanh nghiệp thành lập không vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập.

Còn năm 2014 theo Luật số 32/2013/QH13 thì mức khống chế này được nâng lên thành
15%.


EmoticonEmoticon