Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Kinh nghiệm làm xuất nhập vật tư và tính lương công nhân

E la sv moi ra truong kinh nghiem con it,e sap lam trong cong trinh xay dung,viec cua e la theo doi tinh hinh xuat-nhap vat tu va tinh luong cong nhan,vay thi e can chuan bi nhung tai lieu gi de lam tot cong viec.

 lương công nhân: cần chú ý về hợp đồng lao động, mã số thuế ca nhân, bảng chấm công, các chế độ cho ngươi lao động... Về kế toán nguyên vật liệu: lập phieus xuât-nhập kho, lập sổ theo dõi nguyên vật liệu công trình, kiểm kê nguyên liệu tồn kho và tồn công trình, lập báo cáo nguyên liệu theo định kỳ. Còn nhiều vấn đề nữa, bạn cứ vào và tìm hiểm sẽ ra


EmoticonEmoticon