Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Hạch toán quà tặng-quà khuyến mại-quảng cáo sản phục vụ SX HĐKD

Hạch toán quà tặng-quà khuyến mại-quảng cáo sản phục vụ SX HĐKD

quà tặng-quà khuyến mại-quảng cáo sản phẩm phục vụ sản xuất hoạt động kinh doanh có những trường hợp sau nhé:
Th1: Công ty sản xuất ra khi xuất hàng kế toán xuất kèm hóa đơn như bán hàng định khoản:N632/155,156
N641
C512
ghi rõ hàng khuyến mại ,biếu tặng,quảng cáo sản phẩm không chịu VAT.Được tính chi phí

Th2: a,Mua ngoài về làm quà tặng phục vụ sản xuất kinh doanh xuất ra làm thủ tục như bán hàng.kế toán định khoản:N632/C156
N641
C512=giá mua(có nơi qui định theo giá khuyến mại=giá bán điều này không nên)
C3331=N133 được khấu trừ.Được tính chi phí.

b,Mua ngoài về biếu tặng không phục vụ sản xuất kinh doanh.Không được tính chi phí.Trường hợp này ta nên hạch toán giảm 1 nguồn vốn nào đó.Ví dụ N411/C156.Và có xuất hóa đơn hay không thì tùy.


EmoticonEmoticon