Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở: Doanh nghiệp có từ 10 lao động ký hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên => nếu công ty không đủ = 10 người thì chưa đủ điều kiện để thành lập CĐCS theo qui định.EmoticonEmoticon