Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Mẫu xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*****

Quận 9, ngày 08 tháng 10 năm 2008

Kính gửi : LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 9

- Tên doanh nghiệp : DNTN Sửa chữa ô tô Tân Hiệp Lực
- Địa chỉ : 72C Tân Lập I, Kp3, Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM
- Điện thoại : 08.9371553
- Ngành kinh doanh : Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe chuyên dùng, xe cơ giới và các thiết bị công nghiệp … 
- Số lao động : 05 người
Căn cứ công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP ngày 07/03/2008 về việc thực hiện thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH về tiền lương, quy định ; hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương có ý kiến tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở .

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Doanh nghiệp chúng tôi chưa có điều kiện thành lập công đoàn theo quy định. Do doanh nghiệp mới thành lập chưa ổn định về tình hình sử dụng lao động và số lao động còn ít.

Nay doanh nghiệp chúng tôi làm công văn gửi đến Liên Đoàn Lao Động Quận 9 xác nhận và giải quyết cho doanh nghiệp chúng tôi để bổ sung hồ sơ đăng ký lao động, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho Phòng Lao Động TBXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chúng hoàn tất việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trân trọng kính chào !

Xác nhận của Liên Đoàn Lao Động
Đại diện theo pháp luật


CHỦ DOANH NGHIỆP


EmoticonEmoticon