Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Trình tự thủ tục làm hồ sơ BHXH ở TP.HCM

Trình tự thủ tục làm hồ sơ bhxh ở TP.HCM

1/Liên hệ Công đoàn để xác nhận có/không thành lập BCH Công đoàn. Làm căn cứ trích nộp khoản KPCĐ

2/ Liên hệ Phòng Lao động - Thương binh xã hội để khai báo trình sử dụng lao động, đăng ký thang bảng lương (thủ tục, mẫu biểu hồ sơ có bán sẵn, liên hệ để mua cho tiện việc chuẩn bị). Việc xây dựng Thang bảng lương mới là quan trọng. Bạn tìm hiểu thêm trên diễn đàn cách xây dựng thang bảng lương của bác Kế Toán Già Gân. Công ty bạn có đông nhân viên không?

3/ Sau khi Phòng LĐ - TBXH trả hồ sơ, (hoặc có thể liên hệ với BH trước, rồi bổ sung hồ sơ bên PLĐ-TBXH sau để rút ngắn thời gian chờ). Hồ sơ bên BH thì bạn cứ liên hệ bộ phận thu họ hướng dẫn trực tiếp sẽ dễ và chuẩn bị đầy đủ hơn.

PS: Bảng lương là đơn vị tự xây dựng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Căn cứ dựa trên Hệ thông thang bảng lương đã xây dựng nộp lên PLĐ-TBXH
Đây là trình tự thủ tục hồ sơ còn chi tiết tại mỗi nơi yêu cầu những gì bạn liên hệ trực tiếp đơn vị quản lý tại khu vực bạn nhé. (những cái cơ bản thường là như nhau nhưng thủ tục hành chính mỗi nơi mỗi khác).


EmoticonEmoticon