Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Định khoản xuất CCDC phân bồ 2 lần

DỊNH KHOẢN
XUẤT CCDC LOẠI PHÂN BỔ 2 LẦN PHỤC VỤ: PXSX 3.000, BÁN HÀNG: 2.000, QL:1.000

khi xuất CCDC nợ 142/ có 153 : 6000. phân bổ vào chi phí kỳ này 50% ghi nợ 627 1500, nợ 641 1000, nợ 642 500/ có 142 3000


EmoticonEmoticon