Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Viết sai số tiền trên hóa đơn

Viết sai số tiền trên hóa đơn

nhỏ thu ngân bên mình xuất hd st: 1.224.000 , st bằng chữ ghi : một triệu một trăm hai mươi bốn nghìn , phải hủy hak cả nhà , (hd này xuất cho dv hành chính sự nghiệp, ng ta ko cần viết vào MST )

1 là bạn làm bb điều chỉnh, 2 là bạn pải hủy, chứ ko được sửa trực tiếp lên hóa đơn nhá bạn
tốt nhất là nên hủy. nếu là trường hợp bất khả kháng thì làm điều chỉnh nhưng phải có đóng dấu tại chỗ sửa và ký tên tại chỗ sửa luôn. (người sửa ký tên)


EmoticonEmoticon