Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Mẫu hóa đơn bán lẻ excel

TÊN CỬA HÀNGHÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Địa chỉ:
ĐT: 
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)
Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
TTTÊN HÀNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN
1 -   
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   
9 -   
10 -   
11 -   
12 -   
13 -   
14 -   
15 -   
TỔNG CỘNG -    -   
Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ngày ......... tháng ......... năm 20.........
KHÁCH HÀNGNGƯỜI BÁN HÀNG

Download:


EmoticonEmoticon