Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Phí chuyển tiền có khai thuế

chứng từ giao dịch của ngân hàng phí chuyển tiền và chuyển thiền nhanh đó có được khai trong gtgt không ạ?


đc,nếu trên chứng từ đó có ghi cty ,mã số thuế , địa chỉ của cty bạn ,chuyển từ TK cty đi ,và phát sinh chuyển tiền đó có liên quan đến hđộng cty chứ không phải từ tkhoản cty đi nhưng là chuyển tiền cho vợ ,con,giám đốc chẳng hạn(chứng từ này là hóa đơn GTGT mà chứng từ điện tử đó )

Các ngân hàng thường chỉ đưa cho DN Chứng từ giao dịch. Chỉ khi nào bạn yêu cầu xuất HĐ thì họ mới xuất. Mình thấy số tiền thuế thường không lớn lắm nên đưa thẳng chi phí



EmoticonEmoticon