Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Sổ phụ ngân hàng là gì

Sổ phụ ngân hàng là gì?

sổ phụ ngân hàng hay gọi là bảng sao kê tài khoản thực chất là loại sổ kế toán chi tiết theo dõi từng tài khoản của khách hàng có quan hệ giao dịch với NH; sổ này thể hiện chi tiết các nghiệp vụ phát sinh về tiền gửi, tiền vay, lãi tiền gửi... tiền nhập và xuất khỏi tài khoản của KH, số dư cuối kỳ.... Khi cần thiết để đối chiếu với NH; KH có thể yêu cầu ngân hàng in ra giấy sổ phụ này.


EmoticonEmoticon