Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Quỹ tiền mặt âm ?

 Vay cá nhân hoặc nv cty ko lãi suất
Làm phiếu thu tạm cá nhân ai đi bạn rồi sau làm phiếu chi lại
là biên bản vay tiền giám đốc....hay tăng vốn đều lệ lên..
làm giấy vay tien nọi bộ (khống) đập vào tam đi, cho vào đúng thời điểm nhé. lần sau nhơ cẩn thận đó, đùng để âm nữa nhéEmoticonEmoticon