Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Quyết định bổ nhiệm kế toán

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT NHẬT KIM
số: 02 /QĐ/2010
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------------
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY TNHH  TM & DV MỸ THUẬT NHẬT KIM
( V/v  Bổ nhiệm Kế toán)
-Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- X ét nhu cầu của Doanh nghiệp và năng lực cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
      Điều 1 : Bổ nhiệm bà : Phạm Thị Sen
Sinh ngày : 23/03/1977
CMND số : 201274064 Nơi cấp : CA Đà Nẵng Ngày cấp: 27/03/2007
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 1 ,P.Tam Thuận,Q Thanh Khê,TP. Đà Nẵng.
 Giữ chức vụ Kế toán CÔNG TY TNHH  TM & DV MỸ THUẬT NHẬT KIM từ ngày 24/06/2010.
Điều 2: Phòng nhân sự,các phòng ban và bà Phạm Thị Sen chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quýêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
TP. Đà Nẵng , ngày 24 tháng 06 năm 2010

Download:


EmoticonEmoticon