Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Hướng dẫn SEO Website căn bản 2013

SEO Website
SEO WebsiteSEO (Search Engine Optimization): là quá trình  tối ưu  hóa website để cho nó trở lên thân thiện với các máy các chủ tìm kiếm  như Google, Bing,…  Mục tiêu của SEO  là đưa  website lên trang 1 Google với các từ khóa (keyword) mong muốn.
SEO là một công cụ của Internet Marketing, một nghề đang rất HOT.  Ở VN hiện nay đã có hơn 200 công ty dịch vụ SEO và hơn 10.000 người đang làm SEO (gọi là SEOer). Nhu cầu về nhân lực SEO đang ngày càng tăng do các doanh nghiệp hiểu rõ giá trị của công cụ này và đang đầu tư một cách nghiêm túc và bài bản hơn.


NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN VỀ SEO  ...........................................................................................................  3
1.1. SEO là gì ?  ......................................................................................................................  3
1.2. Lợi ích của SEO  ..............................................................................................................  3
1.3. Tìm hiểu về Google  .........................................................................................................  4
1.4. SEM và PPC là gì ?  .........................................................................................................  5
1.5. Quy trình SEO 1 website  .................................................................................................  6
1.6. Chuẩn bị gì trước khi học SEO  ........................................................................................  6
2. LẬP ĐỊNH DANH SÁCH TỪ KHÓA .......................................................................................  7
2.1. Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa .....................................................................................  7
2.2. Thiết kế URL bài viết  .......................................................................................................  8
3. TỐI ƯU BÊN TRONG TRANG WEB  ......................................................................................  9
3.1. Title  .................................................................................................................................  9
3.2. META Decription  ...........................................................................................................  10
3.3. Heading (H1, H2, H3):  ...................................................................................................  10
3.4. Hình ảnh (IMG)  ..............................................................................................................  11
3.5. Mật độ từ khóa  ..............................................................................................................  11
4. CÁC YẾU TỐ TRÊN WEBSITE  ............................................................................................  12
4.1 Tên miền và Hosting  .......................................................................................................  12
4.2. Ngôn ngữ trang web  ......................................................................................................  12
4.3. File robots.txt  .................................................................................................................  13
4.4. Sitemap là gì ?...............................................................................................................  13
4.5. Trang 404  ......................................................................................................................  14
4.6. Redirect 301  ..................................................................................................................  15
4.7. Canonical  ......................................................................................................................  15
4.8. Kiểm tra lỗi HTML  ..........................................................................................................  16
5. XÂY DỰNG LIÊN KẾT  .........................................................................................................  16
5.1 Backlink là gì ?  ...............................................................................................................  16
5.2. Các loại backlink  ............................................................................................................  17
5.3. Pagerank là gì?  .............................................................................................................  18
5.4. Nofollow là gì ?  ..............................................................................................................  18
6. MỘT SỐ KỸ THUẬT BLACK-HAT SEO  ...............................................................................  19
7. KIỂM TRA THỨ HẠNG TRANG WEB  ..................................................................................  19
Tham khảo một số chủ đề khác:  ..............................................................................................  20


Download:

http://yadi.sk/d/NjIL6KA14GjyZ


EmoticonEmoticon