Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Xây dựng website cổng thông tin tour du lịch

Xây dựng websiteTỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Tổng quan đề tài 1
III. Hướng nghiên cứu của đề tài 2
III.1. Về mặt lý thuyết 2
III.2. Công cụ xây dựng đề tài 2
IV. Dự kiến kết quả đạt được 2
V. Tổ chức luận văn 3
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
I. CÔNG NGHỆ .NET 3
I.1. Giới thiệu về .NET 3
I.1.1. Nguồn gốc của .NET 3
I.1.2. Tổng quan .NET Framework 3
I.1.3. Định nghĩa .NET 3
I.2. Ngôn ngữ ASP.NET 3
I.2.1. ASPX là gì ? 3
I.2.2. Khác biệt giữa ASPX và ASP 3
I.2.3. Sự thay đổi cơ bản của ASP.NET 3
I.2.4. Phương pháp làm việc trong mạng 3
I.3. Ngôn ngữ C# 2005 và .Net. 3
I.3.1. Nền tảng của .NET 3
I.3.2. Ngôn ngữ C# 3
I.4. Mô hình ba lớp trong C# 3
I.4.1. Presentation Layer 3
I.4.2. Business Logic Layer 3
I.4.3. Data Access Layer 3
II. Ngôn ngữ mô hình hóa(UML) 3
II.1. Lịch sử phát triển của UML 3
II.2. UML 3
II.2.1. Các thành phần của UML 3
II.2.2. Các qui tắc của UML 3
II.3. Phân tích HTTT theo UML 3
III. Cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 3
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3
I. Giới thiệu bài toán 3
II. Các yêu cầu chức năng 3
III. Phân tích hệ thống thông tin 3
III.1. Sơ đồ Use Case 3
III.2. Danh sách Actor và Use Case 3
III.2.1. Danh sách các Actor của mô hình 3
III.2.2. Danh sách các Use Case của mô hình 3
III.3. Đặc tả chi tiết 3
III.3.1. Use Case “Đăng nhập” 3
III.3.2. Use Case “Đăng ký” 3
III.3.3. Use Case “Tìm kiếm” 3
III.3.4. Use Case “Xem thông tin Tour” 3
III.3.5. Use Case “Đặt Tour” 3
III.3.6. Use Case “Quản lý Tour” 3
III.3.7. Use Case “Quản lý khách hàng” 3
III.3.8. Use Case “Nhắn tin” 3
III.4. Sơ đồ tuần tự 3
III.4.1. Chức năng “Đăng nhập” 3
III.4.2. Chức năng “Đăng ký” 3
III.4.3. Chức năng “Xem thông tin tour” 3
III.4.4. Chức năng “Đặt tour” 3
III.4.5. Chức năng “Quản lý Tour” 3
III.4.6. Chức năng “Nhắn tin” 3
IV. Thiết kế hệ thống thông tin 3
IV.1. Sơ đồ lớp 3
IV.2. Cơ sở dữ liệu 3
IV.2.1. Mô tả bảng 3
IV.2.2. Sơ đồ quan hệ các bảng 3
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 3
I. Công cụ và môi trường phát triển 3
II. Kết quả thực hiện 3
II.1. Màn hình trang chủ 3
II.2. Màn hình dành cho thành viên đã đăng ký 3
II.3. Màn hình quản lý hệ thống website 3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 59
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 59
I.1. Về mặt lý thuyết 59
I.2. Về mặt thực nghiệm 59
II.  HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 60

MỤC LỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Danh sách các Actor 3
Bảng 2: Danh sách các Use Case 3
Bảng 3: Bảng cơ sở dữ liệu TaiKhoan 3
Bảng 4: Bảng cơ sở dữ liệu ChiTietTK 3
Bảng 5: Bảng cơ sở dữ liệu LoaiTour 3
Bảng 6: Bảng cơ sở dữ liệu Tour 3
Bảng 7: Bảng cơ sở dữ liệu DatTour 3
Bảng 8: Bảng cơ sở dữ liệu LoTrinh 3
Bảng 9: Bảng cơ sở dữ liệu TinhTrang 3
Bảng 10: Bảng cơ sở dữ liệu DiaDiem 3
Bảng 11: Bảng cơ sở dữ liệu TinhThanh 3
Bảng 12: Bảng cơ sở dữ liệu QuocGia 3
Bảng 13: Bảng cơ sở dữ liệu DichVu 3
Bảng 14: Bảng cơ sở dữ liệu DoanhNghiep 3
Bảng 15: Bảng cơ sở dữ liệu HopThu 3

MỤC LỤC HÌNH ẢNH
Hình1: Mô hình ba lớp 3
Hình2: Ý tưởng phát triển UML 3
Hình3: lớp trong UML 3
Hình4: Hợp tác (Collaboration) UML 3
Hình5: Giao diện (Interface) UML 3
Hình6: Use case UML 3
Hình7: Lớp tích cực (Acitive class) UML 3
Hình8: Thành phần (Component) UML 3
Hình9: Nodes UML 3
Hình10: Sơ đồ Use Case tổng quát của ứng dụng 3
Hình11: Sơ đồ ca sử dụng  khách hàng của ứng dụng 3
Hình12: Sơ đồ Use Case Actor Công ty của ứng dụng 3
Hình13: Sơ đồ Use Case Actor Quản trị của ứng dụng 3
Hình14: Sơ đồ hoạt động “Đăng nhập” 3
Hình15: Sơ đồ hoạt động “Đăng ký” 3
Hình16: Sơ đồ hoạt động “Tìm kiếm” 3
Hình17: Sơ đồ hoạt động “Đặt Tour” 3
Hình18: Sơ đồ hoạt động “Nhắn tin 3
Hình19: Sơ đồ tuần tự chức năng “Đăng nhập” 3
Hình20: Sơ đồ tuần tự chức năng “Đăng ký” 3
Hình21: Sơ đồ tuần tự chức năng “Xem thông tin tour” 3
Hình22: Sơ đồ tuần tự chức năng “Đặt tour” 3
Hình23: Sơ đồ tuần tự chức năng “Thêm mới Tour” 3
Hình24: Sơ đồ tuần tự chức năng “Cập nhật Tour” 3
Hình25: Sơ đồ tuần tự chức năng “Xóa Tour” 3
Hình26: Sơ đồ tuần tự chức năng “Gửi tin nhắn” 3
Hình27: Sơ đồ tuần tự chức năng “Trả lời” 3
Hình28: Sơ đồ lớp của hệ thống 3
Hình29: Sơ đồ quan hệ các bảng 3
Hình30: Màn hình trang chủ Default.aspx 3
Hình31: Màn hình thông tin chi tiết của tour 3
Hình32: Màn hình Đăng ký thành viên khách hàng 3
Hình33: Màn hình Đặt tour của khách hàng 3
Hình34: Màn hình hiển thị các tour đã đặt của khách hàng 3
Hình35: Màn hình tìm kiếm tour 3
Hình36: Màn hình gửi tin nhắn 3
Hình37: Màn hình đăng nhập dành cho quản trị viên 3
Hình38: Màn hình quản lý nhóm tour 3
Hình39: Màn hình quản lý thông tin nhà hàng - khách sạn 3
Hình40: Màn hình cập nhật thông tin nhà hàng - khách sạn bằng excel 3
Hình41: Màn hình cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp 3
Hình42: Màn hình Quản lý tour của doanh nghiệp 3
Hình43: Màn hình Quản lý đơn đặt tour của doanh nghiệp 3

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài
Ngày nay, khi nhịp sống ngày càng hối hả và bận rộn, con người càng ngày càng có ít thời gian để giải trí và thư giãn. Vì vậy ngành du lịch mở ra chính là để đáp ứng nhu cầu đó của con người. Nhu cầu đó ngày càng tăng lên khi chất lượng cuộc sống của con người càng cao. Ngoài ra, du lịch cũng là một hình thức quảng bá hình ảnh về đất nước - con người của một nước cho bạn bè thế giới biết và hiểu được. Ngành du lịch muốn phát triển thì cần phải quảng bá rộng rãi đến các du khách khắp mọi nơi trên thế giới. Một trong những phương pháp quảng bá du lịch hiệu quả và nhanh chóng đó là thông qua mạng Internet hiện nay đang phát triển một cách mạnh mẽ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đều nhận thấy tiềm năng to lớn của nó để phục vụ vào việc kinh doanh. Mạng Internet và các ứng dụng của nó như thương mại điện tử chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong vòng một thập kỉ qua nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam biết tận dụng khai thác mạng Internet nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đã đạt được những thành công không nhỏ. Thương mại điện tử đã và đang là thách thức cho các doanh nghiệp trong thời kì cạnh tranh và hội nhập khắc nghiệt như hiện nay. Và du lịch cũng không phải là ngoại lệ.
Nhận thức được vấn đề đó, cùng với những gợi ý của thầy Nguyễn Thanh Bình, chúng tôi đã chọn đề tài “XÂY DỰNG WEBSITE CỔNG THÔNG TIN TOUR DU LỊCH” làm đồ án tốt nghiệp. Việc xây dựng một ứng dụng như thế nhằm áp dụng những kiến thức mà chúng tôi đã được học ở trường trong thời gian qua vào thực tiễn với mong muốn sẽ quảng bá về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và thế giới, giúp các doanh nghiệp giới thiệu các tour du lịch của công ty đến các khách hàng có thể lựa chọn được các địa điểm giải trí và thư giãn cần đến và đặt chúng qua mạng.
Tổng quan đề tài
Website Cổng thông tin tour du lịch được xây dựng nhằm giúp các công ty du lịch có nhu cầu giới thiệu các tour du lịch đến các khách hàng mà với một lý do nào đó họ không thể hoặc không muốn tạo một website riêng để kinh doanh. Bên cạnh đó, cổng thông tin tour du lịch còn là nơi giới thiệu về các địa điểm du lịch, cung cấp các thông tin liên quan đến du lịch. Với mục đích là cầu nối giữa các công ty du lịch và khách hàng, chúng tôi quyết định xây dựng cổng thông tin tour du lịch nhằm giới thiệu các tour du lịch của các doanh nghiệp lữ hành cho các khách hàng muốn đi du lịch, tại đây khách hàng sẽ nhanh chóng lựa chọn cho mình các tour du lịch phù hợp mà không cần phải mất nhiều thời gian tìm kiếm.
Các công ty du lịch sẽ được đăng ký giới thiệu các tour của công ty hoàn toàn miễn phí. Sau khi được xác minh các thông tin do công ty cung cấp là xác thực, các công ty du lịch sẽ đưa những thông tin tour của mình lên website, tự quản lý các thông tin đó và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng. Quản trị hệ thống sẽ giám sát và xử lý các thông tin không hợp lệ, kiểm tra và xử lý các công ty hoạt động không đúng quy định hay bị khách hàng gửi ý kiến phản hồi. Các vi phạm của công ty tùy theo mức độ có thể không cho kinh doanh hoặc chịu một hình phạt nào đó.
Đối với những khách hàng có nhu cầu giải trí, thư giãn và muốn tìm một địa điểm để du lịch thì đến với cổng thông tin tour du lịch khách hàng có thể tìm hiểu các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và các địa điểm du lịch lí thú khác, kèm với các thông tin về khách sạn, nhà hàng… Tại đây, khách hàng có thể xem, tìm kiếm và được tư vấn các tour du lịch phù hợp với nhu cầu. Khách hàng có thể đặt tour trực tuyến và cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để các công ty du lịch có thể liên lạc và tạo tour phù hợp.

Download:

http://yadi.sk/d/Q7pQVyqY4_DoqEmoticonEmoticon