Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Cách lấy chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây dựng

Cách lấy chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây dựng

Nhân công trong công ty xây dựng thì họ tự làm bảng chia lương, bảng chấm công chứ nhỉ. Bên mình thì lấy cmt của thợ, đi đký mst, rồi làm bảng chia lương, bảng chấm công sao cho giá trị khớp với dự toán và quyết toán


EmoticonEmoticon