Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Khi tài sản cố định khấu hao hết phải làm gì

Khi tai san co dinh khau hao het, doanh nghiep phai lam nhung thu tuc gi vay?

SCĐ hết khâu hao thì chỉ cần ghi giảm TSCĐ trên Thẻ TSCĐ thôi. trường hợp TCSĐ khâu hao hết không sử dụng nữa đem đi thanh lý thì mới lập biên bản thanh lý TSCĐ, nếu hết khấu hao mà vẫn sử dụng thì để nguyên đấy


EmoticonEmoticon