Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Hoá đơn đầu vào là 0% đầu ra lại xuất 10% cả nhà ơi như thế có hop lý không ?Ai bảo là ko hợp lý, căn cứ nào ?. Bạn mua hàng thế nào thì thuế đó, bạn bán hàng nào thì thuế vậy. Bán hàng thì khách chịu thuế chứ bạn chịu đâu mà bất bt. Bạn mua vào 0% thì bạn không phải trả tiền thuế đầu vào có gì đâu mà bất bt :))

Bên cung cấp là DN mới tlap tính thuế theo pp trực tiếp họ k có hđ VAT thì coi như (coi như thôi nhé,vì VAT =0% và VAT trực tiếp hoàn toàn khác nhau) VAt = 0% rồi còn j. Hoàn toàn bt, mỗi tội sẽ phải nộp thuế 10% ko đc khấu trừ đồng nào, thiệt cty mình thôi
11 giờ · Thích · 2Hoá đơn đầu vào là 0% đầu ra lại xuất 10% cả nhà ơi như thế có hop lý không ?

Ai bảo là ko hợp lý, căn cứ nào ?. Bạn mua hàng thế nào thì thuế đó, bạn bán hàng nào thì thuế vậy. Bán hàng thì khách chịu thuế chứ bạn chịu đâu mà bất bt. Bạn mua vào 0% thì bạn không phải trả tiền thuế đầu vào có gì đâu mà bất bt :))

Bên cung cấp là DN mới tlap tính thuế theo pp trực tiếp họ k có hđ VAT thì coi như (coi như thôi nhé,vì VAT =0% và VAT trực tiếp hoàn toàn khác nhau) VAt = 0% rồi còn j. Hoàn toàn bt, mỗi tội sẽ phải nộp thuế 10% ko đc khấu trừ đồng nào, thiệt cty mình thôi
11 giờ · Thích · 2


EmoticonEmoticon