Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Hợp đồng mượn nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
------------***-----------

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM TRỤ SỞ VĂN PHÒNG/CÔNG TY

-         Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;
-         Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

     Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại :  Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:
BÊN A: BÊN CHO MƯỢN NHÀ
Họ và tên:    Ông Bùi Văn Lương         Giới tính:  Nữ
Sinh năm: 1974                                    Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam
CMTND số: 012067441 do Công an thành phố Hà Nội cấp: 15/08/1997                 
Nơi đăng ký HKTT: A12TT Kinh tế quốc dân, phường Đồng tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chổ ở hiện tại: A12TT Kinh tế quốc dân, phường Đồng tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

BÊN B: BÊN MƯỢN NHÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ATZ
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0104936805 cấp ngày: 06/10/2010  Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh số 02 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Địa chỉ:  Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Người đại diện: Ông  Lê Đức Tuấn    Chức vụ: Giám đốc
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Chổ ở hiện tại: Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Sau khi thảo luận trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi đã nhất trí đi đến
ký kết hợp đồng với những điều khoản cụ thể như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG GIẤY MƯỢN NHÀ
1.1. Bên A đồng ý cho Bên B mượn căn nhà tại: Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nhà có đặc điểm sau:
-         Thửa đất số : 115 (2)               Tờ bản đồ số: 4
-         Diện tích: 58  m2.
-         Diện tích xây dựng 20 m2
-         Số tầng: 01
-         Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất số AD 421342 do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 16 tháng  08 năm 2005
1.2. Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ căn nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH, THỜI HẠN MƯỢN NHÀ
Mục đích mượn: Bên B sử dụng căn nhà nói trên để làm trụ sở kinh doanh;
Thời gian mượn: thời gian mượn nhà là 3 năm từ ngày 11/10/2010 đến ngày 11/10/2013.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
3.1 Đảm bảo quyền sử dụng căn nhà nói trên cho Bên B trong toàn bộ thời hạn đã cho mượn một cách ổn định;
3.2 Đòi lại nhà sau khi đã hết thời hạn cho mượn;
3.3 Giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bên B sử dụng nhà và các công trình điện, nước, các công trình khác có liên quan;
3.4 Đứng ra bảo vệ bên B khi có hành vi của bên thứ 3 cản trở bên B sử dụng nhà;

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
4.1 Sử dụng diện tích nhà được mượn theo đúng những cam kết nêu trên về diện tích, thời hạn và mục đích;
4.2 Thanh toán đầy đủ các chi phí điện nước và các chi phí khác do Nhà nước quy định đối với diện tích nhà đang mượn;
4.3 Không được cho bên thứ 3 sử dụng nhà mà không có sự đồng ý của Bên A;
4.4 Hỗ trợ người nhà Bên A trong việc học tập tin học;
4.5 Trả lại nhà khi hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 5: NHỮNG CAM KẾT CHUNG
5.1 Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:
  1. Thời hạn mượn nhà theo điều 2 đã hết mà hai Bên không có thỏa thuận gì khác;
  2. Bên B vi phạm thoả thuận đã cam kết, bị bên A nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường vật chất cho Bên B;
5.2 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong Hợp đồng với tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp có tranh chấp, Hai Bên trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀ 6: HIỆU LỰC
Hợp đồng gồm 03 trang không tách rời về mặt nội dung đã thoả thuận.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B


https://sites.google.com/site/vanluongsite/Home/HOP%20DONG%20MUON%20NHA.doc?attredirects=0&d=1


EmoticonEmoticon