Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TỔNG HỢP LUẬT THUẾ GTGTTỔNG HỢP LUẬT THUẾ GTGT 2013

Loại văn bản
Văn bản gốc
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 1
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 2
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 3
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 4
Nội dung chính
văn bản gốc
công văn hướng dẫn
Luật


Quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư

Hướng dẫn luật thuế và 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP, 92/2013/N Đ-CP

Thông tư

Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tang đối với hàng hoá xuất khẩuTỔNG HỢP LUẬT THUẾ GTGT 2013


Loại văn bản
Văn bản gốc
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 1
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 2
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 3
Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 4
Nội dung chính
văn bản gốc
Các công văn hướng dẫn
Thông tư

Gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị… trong nước chưa sản xuất cần nhập khẩu.

Thông tư

Xử lý thuế NK, GTGT đối với NL, MM nhập khẩu theo HĐ gia công bị hư hòng, thiên tai …

Quyết định

Biểu tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu (AD: tại Tp. HCM )

Công văn

Điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT
Download:EmoticonEmoticon