Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Mẫu hợp đồng nguyên tắc


CTY TNHH SX-TM-DV                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VĂN LƯƠNG                                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
           *********                  ---oOo---

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số: 03/12/HĐKT

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa XI thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.
- Căn cứ luật Thương Mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa XI thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên . 
     Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2014. Hai bên gồm có:

BÊN A : CÔNG TY TNHH  SX - TM - DV VĂN LƯƠNG 
Do Ông : BUI VAN LUONG   - Chức vụ : Giám Đốc  
Địa chỉ: 
Điện thoại : - Fax: 
Tài khoản số: 
Tại : Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 

BÊN B  : CÔNG TY TNHH VALUCO
Do Ông :   - Chức vụ : Tổng Giám Đốc 
Địa chỉ  : 
Điện thoại  : - Fax: 
Mã số thuế :  

Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí ký hợp đồng kinh tế gồm các điều khoản như sau : 

ĐIỀU I : MẶT HÀNG – GIÁ CẢ 
- Mặt hàng, số lượng đặt theo từng đơn hàng.
- Số lượng giao mỗi lần theo đơn đặt hàng của Bên B (+ 5% mỗi loại cho mỗi lần giao).
- Giá cả có thể được thay đổi theo từng thời điểm. 

ĐIỀU II : QUI CÁCH SẢN PHẨM 
- Mã hàng : Ống cong 5mm x 21cm (Bopp)
- Màu sắc : trắng đục
- Đóng gói : 30 ống/gói, 24 ống/gói, đóng gói từng ống trong màng Bopp
- Chất lượng : theo mẫu đã thỏa thuận và đảm bảo phải đủ số lượng như đã đóng gói.

ĐIỀU III : GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN
- Thời gian giao hàng : sau 10 ngày kể từ ngày Bên B gởi đơn đặt hàng. Nếu bên A giao hàng không đúng ngày đã thỏa thuận mà không thông báo trước 24 giờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B thì bên A phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại cho bên B với mức bồi thường bằng 2 lần giá trị đơn đặt hàng.
- Địa điểm giao nhận : tại kho bên B. 
- Phí vận chuyển : Bên A chịu.
- Phí bốc xếp : mỗi bên chịu một đầu

ĐIỀU IV : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
- Bên B sẽ thanh toán tiền hàng cho bên A trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bên B nhận đầy đủ các chứng từ giao hàng và bên A xuất hóa đơn tài chính trên cơ sở chất lượng và số lượng nghiệm thu thực tế. 
- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

ĐIỀU V : ĐIỀU KHOẢN KHÁC  
- Bên A cam kết không có chi bất kỳ một khoản tiền nào về hoa hồng - chiết khấu cho nhân viên đặt mua hàng của bên B dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi vi phạm về khoản hoa hồng - chiết khấu này nếu bên B phát hiện được trong thời gian thực hiện hợp đồng hoặc sau khi thanh lý hợp đồng 02 năm, thì bên A phải bị bồi thường 100% trị giá hợp đồng cho bên B và bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A ngay lập tức nếu hợp đồng còn hiệu lực.

ĐIỀU VI : CAM KẾT CHUNG  
- Khi có sự biến đổi về giá cả, Bên A phải báo cho bên B trước 20 ngày để hai bên cùng bàn bạc. Giá mới phải cạnh tranh trên thị trường và khi có sự thoả thuận giá cả bằng văn bản mới có giá trị thi hành. Trường hợp bên B đã gửi hoặc Fax đơn hàng cho bên A thì giá mới sẽ được áp dụng cho đơn hàng sau.
- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào làm sai, bên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường các khoản tổn thất do bên đó gây ra. Nếu xảy ra tranh chấp, trước tiên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án kinh tế TP.HCM để giải quyết.
- Không được đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, nếu có khó khăn trở ngại và nhu cầu sửa đổi phải báo trước để hai bên bàn bạc cùng nhau giải quyết trên phụ kiện đính kèm được hai bên ký kết.
- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2015. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, hai bên phải cùng đối chiếu công nợ với số dư nợ bằng 0 thì hợp đồng coi như được thanh lý.
-   Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau, hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN B                                  ĐẠI DIỆN BÊN A
TỔNG GIÁM ĐỐC  GIÁM ĐỐC  

Download:
EmoticonEmoticon