Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Xử lý lãi vay vốn ngân hàng

 Nếu năm nay cty lỗ nhưng bên mình muốn xử lý thành lãi để vay vốn ngân hàng mà ko thay đổi đầu vào, đầu ra, lương thì xử lý thế nào? 

Doanh thu ko thay đổi dc muốn lãi thì giảm chi phí ví dụ như giảm lương phải trả , cp quản lý, tiếp khách, khấu hao....


EmoticonEmoticon