Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Sai phạm trọng yếu của Báo cáo tài chính

Sai phạm trọng yếu của Báo cáo tài chính là gì?

trọng yếu là gì thì kế toán cố tình gian lận , hay sai sót liên quan đến chỉ tiêu trên báo cáo tài chính thiếu thông tin đó hay thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng BCTC. Mức độ trọng yếu tùy thuộc vào tầm quan trọng của thông tin và tính chất của thông tin hay của sai sót được đánh giá là nghiêm trọng đến báo cáo tài chính.


EmoticonEmoticon