Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Xuất cho khách các mặt hàng ko có hóa đơn đầu vào

Trong trg hợp mình xuất cho khách các mặt hàng ko có hóa đơn đầu vào thì phải xử lí thế nào?

mua hoá đơn đầu vào theo đúng danh mục đã xuất cho khách


EmoticonEmoticon