Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Biên bản thanh lý hợp đồng

- 2 -
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(V/v: Cung cấp Gạch con sâu)

- Căn cứ vào Hợp đồng số GV710/001-2011ký ngày 05/01/2011 giữa Công ty CP TM-XD Văn Lương và Công ty CPXD Valuco.
- Căn cứ vào Phụ Lục Hợp đồng số 0404/PLHĐ-2011ký ngày 04/04/2011 giữa Công ty CP TM-XD Văn Lương và Công ty CPXD Valuco.
- Căn cứ vào Phụ Lục Hợp đồng số 0404-1/PLHĐ-2011ký ngày 14/07/2011 giữa Công ty CP TM-XD Văn Lương và Công ty CPXD Valuco.
- Căn cứ vào các Biên bản giao hàng đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giữa hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng ………. năm 2014. Tại Công Ty CP TM – XD Văn Lương, Hai bên gồm có:

· BÊN A: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĂN LƯƠNG
Do bà : Chức vụ: Tổng giám đốc
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
BÊN B: CÔNG TY CP XD VALUCO
Do ông : Bui Van Luong Chức vụ: Tổng giám đốc
Địa chỉ :.
Điện thoại     : Fax:

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số  GV710/001-2011 ký ngày 05/01/2011 với những nội dung sau:
I. Phần nội dung thanh lý:
Bên A đã cung cấp hoàn thành Sản phẩm Gạch con sâu theo mẫu thiết kế cho bên B tại dự án Cảng Quốc tế Cái Mép Tỉnh Bà Rịa – TP. Vũng Tàu theo tinh thần Hợp đồng số GV710/001-2011 ký ngày 05/01/2011. Với tổng khối lượng và giá trị như sau:
- Khối lượng cung cấp: 97.460m2.
- Tổng Giá trị thực hiện là: 24.852.300.000 đồng.
(Giá trị trên đã bao gồm thuế VAT 10%)

II. Phần thanh toán:
- Giá trị bên B đã thanh toán cho bên A là: 19.546.260.000 đồng
Trong đó:
· Giá trị tạm ứng :  3.187.500.000 đồng
· Giá trị thanh toán đ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là:   16.358.760.000 đồng
Tổng số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A là:
24.852.300.000 – 19.546.260.000 = 5.306.040.000 đồng
 (Năm tỷ, ba trăm lẽ sáu triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng)
Bên A đã xuất đầy đủ hóa đơn tài chính cho bên B.
III. Phần kết luận:
Hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng số GV710/001-2011ký ngày 05/01/2011 và sau khi bên B thanh toán hết số tiền là 5.306.040.000 đồng (Năm tỷ ba trăm lẽ sáu triệu không trăm bốn mươi đồng) cho bên A, thì xem như hợp đồng này được thanh lý.
Biên bản thanh lý được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ  02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                      ĐẠI DIỆN BÊN A


Download:

https://www.facebook.com/download/296050537245941/BB%20THANH%20LY%20vanluong.doc


EmoticonEmoticon