Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Đơn xin nghỉ việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi :   BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TM – DV VALUCO
                   
Tôi tên là : Bùi Văn Lương
Chức vụ   : Nhân viên kinh doanh
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày 14/07/2014
Lý do: bận nhập học nhằm nâng cao thêm kiến thức và kỹ năng làm việc trong tương lai.
Tôi cũng rất biết ơn đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi trong những tháng làm việc vừa qua. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.


                                                                                    HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2014

Người làm đơn
                           Bùi Văn Lương

EmoticonEmoticon