Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Chính sách lương thưởng sales VPBank

 CHÍNH SÁCH VÀ LƯƠNG THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN
1. Khung tính lương Kinh Doanh cho Variable Direct Sale (VDSA- Nhân viên bán hàng trực tiếp)
Yếu tố
đánh giá

Miêu tả
Kết quả
Không bảo hiểm
Có bảo
hiểm
Thời
gian
nhận
Doanh số

Số lượng hợp
đồng PL
đã giải ngân
trong tháng
1 HĐGN
400.000 VNĐ/ HĐ
600.000 VNĐ/HĐ
Không muộn
hơn thời
điểm kết thúc
tháng liền kề
của tháng
phát sinh
doanh số.
2 – 3 HĐGN
500.000 VNĐ/ HĐ
700.000 VNĐ/HĐ
4 – 6 HĐGN
600.000 VNĐ/ HĐ
800.000 VNĐ/HĐ
Trên 7 HĐGN
700.000 VNĐ/ HĐ
900.000 VNĐ/HĐ

Ghi chú:
Lương Kinh Doanh tính theo tổng số đạt được, kết quả đạt được cuối cùng ở bậc nào sẽ được tính tất cả theo giá trị ở bậc đó. 
Ví dụ:
Nếu nhân viên đạt 5 Hợp Đồng Giải Ngân, trong đó có 3 Hợp Đồng Giải Ngân có Bảo Hiểm và 2 Hợp Đồng Giải Ngân không có bảo hiểm thì Bonus sẽ là:
HĐGN có BH: 3 x 800.000 = 2.400.000 VNĐ
HĐGN không có BH: 2 x 600.000 = 1.200.000 VNĐ
Tổng cộng: 3.600.000 VNĐ
 2. Chính sách bán hàng và phát triển của VDSA- Nhân viên bán hàng trực tiếp
- Được bán tất cả sản phẩm của VPBFC ( tất cả sản phẩm mà VPFC  đang chạy)
- Được sale trên tất cả thị trường của VPFC( tất cả khu vực mà VPFC đang hỗ trợ kể cả những cty nằm trong danh sách liên kết)
- Lương và thưởng trong tháng sẽ được trả vào ngày 15 hàng tháng kế tiếp, không giam lương, không bị ảnh hưởng do nợ trả chập của khách hàng.
- Được ký hợp đồng lao động chính thức ( nhân viên FIX) khi  đạt chỉ tiêu trong 3 tháng liên tiếp.
- Hưởng những chương trình từ cty: Thưởng Quý, Thưởng năm, Đi du lịch
- Được căn nhắc lên làm team leader


EmoticonEmoticon