Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

sử dụng privot table

hả năng phân tích tất cả dữ liệu trong trang tính có thể giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Nhưng đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi bạn có rất nhiều dữ liệu. Excel có thể giúp bạn bằng cách đề xuất và sau đó tự động tạo PivotTable, đây là một cách tuyệt vời để tóm tắt, phân tích, tìm hiểu và trình bày dữ liệu của bạn.
 1. Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn có tiêu đề cột hoặc tiêu đề bảng và không có hàng trống nào.
 2. Hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi ô hoặc bảng.
 3. Bấm Chèn > PivotTable được Đề xuất.
  Recommended PivotTables on the Insert tab in Excel
 4. Trong hộp thoại PivotTable được Đề xuất, hãy bấm vào bất kỳ bố trí PivotTable nào để xem trước, rồi chọn bố trí nào hiển thị dữ liệu theo cách bạn muốn.
  In Recommended PivotTables choose PivotTable layout in Excel
 5. Bấm OK.
  Excel đặt PivotTable trên một trang tính mới và hiện Danh sách Trường để bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu PivotTable thêm nữa khi cần thiết.
 6. Để đặt thành không trên dữ liệu và sắp xếp nó theo cách bạn muốn, bạn có thể lọc và sắp xếp PivotTable. Hãy xem Lọc dữ liệu trong một PivotTable và Sắp xếp dữ liệu trong PivotTable.
  Trong ví dụ được hiển thị dưới đây, Nhãn Hàng được lọc để chỉ hiện doanh thu đối với các vùng phía Nam và phía Tây.
  PivotTable được lọc theo Nhãn Hàng


EmoticonEmoticon