Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

giờ làm việc của ngân hàng

Sáng 7h30' đến 11h30'
Chiều 1h30' đến 4h30'
Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ !


EmoticonEmoticon