Tìm kiếm trong blog này

 

QUY TRÌNH BÁN HÀNG

1. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH
2. BƯỚC VÀO CỬA HIỆU
3. KIỂM TRA HÀNG TỒN/KHÁCH HÀNG ĐẶT HÀNG
4. TRÌNH BÀY
5. GIAO HÀNG VÀ THU TIỀN
6. BÁO CÁO
7. BÀY BIỆN HÀNG HÓA LẠI
8. CHÀO TẠM BIỆT
9. PHÂN TÍCH SAU LẦN VIẾNG THĂM

0 bình luận:

Đăng nhận xét