Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Bao phủ coverage là gì?

-Bao phủ là thăm viếng khách hàng một cách đều đặn theo đúng lịch trình, lộ trình đã vạch sẵn và không được bỏ sót bất kỳ một cửa hiệu nào.

SECONDARY SALES   
156
Region Name Coverage
Target Outlet Index
Current  New
 HCM1 SE Nguyễn Thanh Toàn 780 359   46%
SE Đỗ Quốc Dũng 624 472   76%
SE Phạm Duy 936 517   55%
SE Nguyễn T. Thẳng 780 384   49%
SE Tạ Văn Hoàng 468 216   46%
SE Nguyễn Nhật Trường 468 200   43%
RSM Ng. Minh Tài 3588 2148 0 54%
 HCM2 SE Nguyễn Mạnh Huy 1092 422   39%
SE P.Duy Phương 780 620   79%
Vacant (NPP Mai Lê) 780 311   40%
SE Bùi Văn Tông 1248 682   55%
SE Trịnh Quang Thưởng 1092 587   54%
SE Lê Nguyên Hiệu 156 92   59%
RSM H.Quốc Dũng 5148 2714 0 54%
Southeast
 4
SE Phạm Q.Bình 936 724   77%
SE Hứa K. Tứ Phương 624 381   61%
SE Tô Văn Sĩ 1248 909   73%
SE Lê Quang Hiếu 1092 722   66%
SE Lê Minh Thức 312 114   37%
RSM Ng.Hồng Hậu 4212 2850 0 63%
Total HCM + Southeast 4 12948 7712 0 57%
Total Southern        


EmoticonEmoticon