Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

xóa ảnh đã chèn trong word

1. Đối Với Word 2007
Bước 1: Mở file word cần thêm hình ảnh lên. (1) Vào tab Insert → (2) Picture
Bước 2: Hiển thị lên cửa số Insert Picture. Tìm đến hình ảnh muốn thêm vào văn bản → Insert.
Kết quả thu được sau khi thực hiện:
2. Đối Với Word 2003
Bước 1: Mở file word cần chèn hình ảnh lên. Vào (1) Insert → (2) Picture → (3) From file
Bước 2: Cửa sổ Insert Picture xuất hiện. (1) Bạn chọn đường dẫn đến thư mục lưu trữ ảnh --> (2) Chọn hình ảnh cần chèn→(3) nhấn chọn Insert.
Kết quả thu được sau khi thực hiện các thao tác trên:


EmoticonEmoticon