Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Các trường đại học tại Úc

1
Flinders University
http://www.flinders.edu.au/
2
Griffith University
http://www.griffith.edu.au/
3
James Cook University
http://www.jcu.edu.au/
4
La Trobe University
http://latrobe.edu.au/
5
Macquarie University
http://mq.edu.au/
6
Monash University
http://www.monash.edu.au/
7
Queensland University of Technology
http://www.qut.edu.au/
8
RMIT University
www.rmit.edu.au/
9
Swinburne University of Technology
http://www.swinburne.edu.au/
10
The University of New South Wales
http://www.unsw.edu.vn/
11
The University of Queensland
http://www.uq.edu.au/
12
The University of Western Australia
http://www.uwa.edu.au/
13
University of Canberra
http://www.canberra.edu.au/
14
University of South Australia
http://www.unisa.edu.au/
15
University of Southern Queensland
http://www.usq.edu.au/
16
University of Tasmania
http://www.utas.edu.au/
17
University of Technology Sydney
http://www.thesydneyinstitute.com.au/
18
University of Western Sydney
http://www.uws.edu.au/
19
University of Wollongong
http://www.uow.edu.au/
20
Victoria University
www.vu.edu.au/
21
Australian National University
www.anu.edu.au/
22
Australian Catholic University
http://www.acu.edu.au/
23
University College London
http://www.ucl.ac.uk/australia/
24
Charles Darwin University
http://www.cdu.edu.au/
25
Charles Sturt University
http://www.csu.edu.au/
26
Central Queensland University
http://www.cqu.edu.au/
27
Curtin University of Technology
http://www.curtin.edu.au/
28
Murdoch University
https://www.murdoch.edu.au/
29
The University of Adelaide
http://www.adelaide.edu.au/
30
The University of Melbourne
http://www.unimelb.edu.au/
31
The University of New England
http://www.une.edu.au/
32
University of the Sunshine Coast
http://www.usc.edu.au/
33
University of Ballarat
http://www.ballarat.edu.au/
34
The University of Sydney
http://sydney.edu.au/
35
The University of Notre Dame
http://www.nd.edu.au/
36
Bond University
http://www.bond.edu.au/
37
Carnegie Mellon University
http://www.heinz.cmu.edu/
38
Deakin University
http://deakin.edu.au/
39
Edith Cowan University
http://www.ecu.edu.au/
40
University of Newcastle
http://www.newcastle.edu.au/
41
Southern Cross University
http://www.scu.edu.au/EmoticonEmoticon