Tìm kiếm trong blog này

 

Chào hàng khi hàng bán ra chậm

Cách chào hàng?


Hướng dẫn khách hàng trưng bày sản phẩm, trưng bày tuyệt hảo sẽ bán nhanh hơn
Hỏi thăm khách hàng mua vào 1 tháng bao nhiêu? Bán ra bao nhiêu?

0 bình luận:

Đăng nhận xét