Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Chào hàng khi hàng bán ra chậm

Tags

Cách chào hàng?


Hướng dẫn khách hàng trưng bày sản phẩm, trưng bày tuyệt hảo sẽ bán nhanh hơn
Hỏi thăm khách hàng mua vào 1 tháng bao nhiêu? Bán ra bao nhiêu?


EmoticonEmoticon