Tìm kiếm trong blog này

 

Nguyên tắc để thành người bán hàng thành công

nguyen tac ban hang


Một số nguyên áp dụng để bạn bán nhà người bán hàng thành công.
1- Duy trì và xây dựng thấy độ tích cực
2- Tin tưởng vào bản thân.
3- Lập mục tiêu cụ thể và đạt mục tiêu đó.
4- Hãy học và thực hành các nguyên tắc bán hàng.
5- Hiểu khách hàng và đáp ứng nhu cầu của ho.
6- Bán hàng là đẻ giúp đỡ.
7- Xây dựng mới quan hệ lâu dài.
8- Tin tưởng vào DN và sản phẩm của bạn.
9- Phải trung thực.
10- Hãy đánh giá khách hàng.
11- Hãy đúng giờ trong các cuộc hẹn.
13- phải chuyên nghiệp
14- xây dựng sự hiểu biết và tin tưởng vào khách hàng.
15- Nếu hứa hãy giữ lời hứa ( đây là điểm yếu của dân vn, chuyên hứa..)

0 bình luận:

Đăng nhận xét