Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Nguyên tắc để thành người bán hàng thành công

nguyen tac ban hang


Một số nguyên áp dụng để bạn bán nhà người bán hàng thành công.
1- Duy trì và xây dựng thấy độ tích cực
2- Tin tưởng vào bản thân.
3- Lập mục tiêu cụ thể và đạt mục tiêu đó.
4- Hãy học và thực hành các nguyên tắc bán hàng.
5- Hiểu khách hàng và đáp ứng nhu cầu của ho.
6- Bán hàng là đẻ giúp đỡ.
7- Xây dựng mới quan hệ lâu dài.
8- Tin tưởng vào DN và sản phẩm của bạn.
9- Phải trung thực.
10- Hãy đánh giá khách hàng.
11- Hãy đúng giờ trong các cuộc hẹn.
13- phải chuyên nghiệp
14- xây dựng sự hiểu biết và tin tưởng vào khách hàng.
15- Nếu hứa hãy giữ lời hứa ( đây là điểm yếu của dân vn, chuyên hứa..)


EmoticonEmoticon