Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Xử lý khi khách hàng hẹn lấy hàng lần sau

Tags

Cách chào hàng:

Cần làm rỏ thêm nguyên nhân thực sự KH hẹn lần sau?
Lần này có thể chưa bán được nhưng phải chăm sóc tận tâm lần này, rồi lần sau ghé lại bán.


EmoticonEmoticon