Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Chào hàng khi khách hàng chưa bán sản phẩm bao giờ

Tags

Chưa quen bán kẹo

Mời khách hàng dùng thử sản phẩm và chào hàng


EmoticonEmoticon