Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Công ty TNHH Bao Bì KAOTEN (Việt Nam)

"高登紙品越南有限公司
Công ty TNHH Bao Bì KAOTEN (Việt Nam)"
許仁楷 General manager 0918 *** 849
"Tel: 061.3560226~7
Fax: 061.3560224
Fax: 061.3560225"
kaoten_vn@ymail.com
"同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch 3,H.Nhơn Trạch,ĐN"


EmoticonEmoticon