Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

HUA LON CORPORATION VN

"華隆越南公司

HUA LON CORPORATION  VN"
劉俊立 Manager 0919 *** 521
"Tel: 061.3560338
Fax: 061.3560335"
hualon_vn@hcm.vnn.vn
" 同奈省仁澤縣仁澤工業區
KCN Nhơn Trạch ,H. Nhơn Trạch,Đồng Nai"


EmoticonEmoticon