Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Công ty cà phê Mê Trang

Công ty cà phê Mê Trang :
Cần tuyển 5 NVBH bên kênh GT khu vực Q.1, Q3, Q4, Q.7, Q Nhà Bè.
LCB: 3.700.000
PC : 1.300.000
Incentive: 2.500.000 ( đạt 100% DS)
Anh em có sale hay ai muốn làm tại khu vực trên liên hệ giúp mình.
SDT : 0905930886


EmoticonEmoticon