Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Giáo trình vi điều khiển PIC

PIC là viết tắt CỦA "Programable Intelligent Computer",có thể tạm dịch là "Máy tính thông minh khả trình" do hãng Genenral Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên của họ: PIC1650 được thiết kế để dùng làm các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600.


http://goo.gl/VrR2O


EmoticonEmoticon