Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Lập bản kế hoạch kinh doanh

Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh ( Ưu tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh- for start-up business), một mặt nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh, những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh doanh

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_lap_ke_hoach_khoi_su_kinh_doanh.pdf


EmoticonEmoticon